Anthem Branding webbplats Villkor

Senast modifierad januari 2020

Ansvarsfriskrivning:

Dessa användarvillkor ska betraktas som delar av Anthem Branding, LLC ("Anthem Branding") webbplats. Användning av Anthem Brandings webbplats och av alla webbplatsrelaterade tjänster som tillhandahålls av Anthem Brandings webbplats är föremål för att du följer villkoren nedan. Genom att använda Anthem Brandings webbplats godkänner du att du samtycker till att vara bunden av alla villkor som nämns nedan. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte Anthem Brandings webbplats.

Ändring av användarvillkoren:

Dessa användarvillkor kan ändras då och då efter Anthem Brandings eget gottfinnande och med eller utan uttryckligt meddelande till någon användare genom att publicera de ändrade villkoren på Anthem Brandings webbplats. Alla ändrade villkor träder i kraft omedelbart efter det att de först publicerades. Genom att använda denna webbplats är du bunden av sådan ändring eller revision; därför bör du besöka denna sida regelbundet för att granska den senaste versionen av dessa användarvillkor.

Länkar till webbplatser från tredje part:

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa andra webbplatser är inte under Anthem Brandings kontroll och Anthem Branding ansvarar inte för dess innehåll eller information, inklusive, men inte begränsat till, uppdateringar eller ytterligare länkar som finns på dessa andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för dig som en bekvämlighet, och inkluderingen av någon länk innebär inte att Anthem Branding eller Anthem Brandings webbplats stöder dem. Du ansvarar för konsekvenserna av att visa dessa andra webbplatser.

Produktinformation:

Denna webbplats kan innehålla information om Anthem Brandings produkter och tjänster. Anthem Branding kommer att försöka tillhandahålla korrekt och snabb information om sina produkter och tjänster. Anthem Branding garanterar dock inte att denna information är fullständig, korrekt eller uppdaterad, och Anthem Branding förbehåller sig rätten att ändra, ändra, ersätta eller radera information om Anthem Branding och dess produkter och tjänster när som helst utan föregående meddelande. eller skyldighet, inklusive, men inte begränsat till, information relaterad till priser, betalningar, specifikationer, utrustning, material, konstruktioner, tillgänglighet av produkter, tidpunkt och leverans.

Tredjepartsinformation:

Denna webbplats kan innehålla information från eller från tredje part. Även om Anthem Branding kommer att göra sitt bästa för att säkerställa att denna information är användbar och korrekt, är Anthem Branding inte ansvarig för fullständigheten, äktheten eller noggrannheten i denna information och denna information tillhandahålls endast för dig som en bekvämlighet. Du är ansvarig för att kontrollera fullständigheten, äktheten och noggrannheten i denna information.

Ansvarsfriskrivning:

Medan alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att all information som finns på denna webbplats är korrekt och korrekt, samtycker du uttryckligen till att användningen av Anthem Brandings webbplats är på din egen risk. Anthem Branding avsäger sig alla garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, för allt innehåll på Anthem Brandings webbplats. Anthem Branding ger ingen garanti för att Anthem Brandings webbplats eller informationen häri kommer att vara oavbruten, felfri, snabb, säker eller att den uppfyller dina krav. Nedladdning av information eller råd som erhållits från Anthem Brandings webbplats, oavsett om det är skriftligt eller muntligt, sker enligt eget gottfinnande och risk. Dessutom finns det en möjlighet att obehöriga tillägg, raderingar och konsekvenser av nedladdning eller inhämtning av information från Fluents webbplats, inklusive, utan begränsning, skada på data eller datorsystem.

Ansvarsbegränsning:

Anthem Branding ska under inga omständigheter hållas ansvariga för förlorade vinster eller direkta eller indirekta särskilda, tillfälliga eller följdskador som uppstår till följd av eller i samband med användningen eller oförmågan att använda Anthem Brandings webbplats, även om Anthem Branding har fått information om av sådana skador. Anthem Branding övervakar, kan inte censurera eller redigera innehållet i användarnas meddelanden eller inlägg till denna webbplats. Användare ensamma är ansvariga för innehållet i sina meddelanden och konsekvenserna av sådana meddelanden. Du bör vara medveten om att om du frivilligt avslöjar personlig information (t.ex. användarnamn, e-postadress etc.) på den här webbplatsen kan informationen samlas in och användas av andra och kan leda till oönskade meddelanden från andra parter.

Upphovsrätt och varumärken:

Innehållet på denna webbplats tillhör Anthem Branding och kan skyddas av tillämpliga lagar om upphovsrätt och varumärken. Alla rättigheter förbehållna.